Öppet brev till Sven-Erik Bucht, Landsbygds­minister, Socialdemokraterna

Regeringens åtgärdspaket för att minska flyktingströmmen

2015-12-04

Attn: Sven-Erik Bucht


Hej Sven-Erik,

Med anledning av regeringens åtgärdsförslag som syftar att färre människor ska söka asyl i Sverige vill jag framföra följande.

Åtgärderna leder till stort mänskligt lidande för människor som redan är drabbade av flyktingskap och som ofta har utsatts för våld och övergrepp - i hemlandet eller under flykten.

Jag är mycket oroad över utvecklingen i Sverige och vädjar till regeringen att inte fatta beslut om de föreslagna åtgärderna.

Att inför tillfälliga uppehållstillstånd för ensamkommande barn kan inte anses stå i överensstämmelse med FN:s Barnkonvention.

Familjeåterförening är tillsammans med permanenta uppehållstillstånd en av de enskilt viktigaste åtgärderna för att människor ska finna ro och framtidshopp. Det i sin tur är en förutsättning för att kunna komma in i det nya samhället.

Amanda Eriksson
Obbola

STOPPA ÅTGÄRDSPAKETET!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 259 av 482 i denna kampanj