Öppet brev till Per Bolund, Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finans­minister, Miljöpartiet

Regeringens åtgärdspaket

2015-12-08

Attn: Per Bolund


Hej Per,

Med anledning av regeringens åtgärdsförslag som syftar att färre människor ska söka asyl i Sverige vill jag framföra följande.

Migrationsverket får ett stort extra arbete med att ompröva tillfälliga uppehållstillstånd och med att hitta system för att snabbt och rättssäkert implementera en ny lag.

Att inför tillfälliga uppehållstillstånd för ensamkommande barn kan inte anses stå i överensstämmelse med FN:s Barnkonvention.

Saga Bitkover-Norman
Glemmingebro

STOPPA ÅTGÄRDSPAKETET!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 397 av 482 i denna kampanj