Öppet brev till Gustav Fridolin, Utbildnings­minister, Miljöpartiet

Regeringens åtgärdspaket

2015-12-04

Till: Gustav Fridolin


Hej Gustav,

Med anledning av regeringens åtgärdsförslag som syftar att färre människor ska söka asyl i Sverige vill jag framföra följande.

Åtgärderna leder till stort mänskligt lidande för människor som redan är drabbade av flyktingskap och som ofta har utsatts för våld och övergrepp - i hemlandet eller under flykten.

Jag är mycket oroad över utvecklingen i Sverige och vädjar till regeringen att inte fatta beslut om de föreslagna åtgärderna.

Hellé Henriksveen
Visby

STOPPA ÅTGÄRDSPAKETET!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 282 av 482 i denna kampanj