Öppet brev till Ardalan Shekarabi, Civil­minister, Socialdemokraterna

Regeringens åtgärdspaket

2015-12-04

Attention Ardalan Shekarabi


Hej, Ardalan,

Sverige har ett grundmurat gott internationellt rykte när det gäller flyktingar och mänskliga rättigheter. Regeringens förslag på åtgärder står i bjärt kontrast till hur Sverige som land brukar agera.

Åtgärderna leder till stort mänskligt lidande för människor som redan är drabbade av flyktingskap och som ofta har utsatts för våld och övergrepp - i hemlandet eller under flykten.

Om förslagen går igenom skulle det innebära en total kursändring med många och stora konsekvenser för såväl människor som myndigheter. Detta oroar mig mycket.

Maria Kjellberg
Stockholm

STOPPA ÅTGÄRDSPAKETET!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 247 av 482 i denna kampanj