Öppet brev till Stefan Löfven, Statsminister, Socialdemokraterna

Regeringens åtgärdspaket

2015-12-04

Till: Stefan Löfven


Hej, Stefan,

Sverige har ett grundmurat gott internationellt rykte när det gäller flyktingar och mänskliga rättigheter. Regeringens förslag på åtgärder står i bjärt kontrast till hur Sverige som land brukar agera.

Att införa åtgärder som innebär att Sverige lägger sig på den absoluta miniminivån i vad som är tillåtet i EU-rätten skulle få mycket stora konsekvenser inte bara för människor på flykt på väg till Sverige, utan i hela EU. Sverige har hittills varit ett gott exempel och en positiv förebild för andra.

Jag är mycket oroad över utvecklingen i Sverige och vädjar till regeringen att inte fatta beslut om de föreslagna åtgärderna.

Ylva Aguilar
Stockholm

STOPPA ÅTGÄRDSPAKETET!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 229 av 482 i denna kampanj