Öppet brev till Kristina Persson, Minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete, Socialdemokraterna

Regeringens åtgärdspaket

2015-12-04

Till: Kristina Persson


Hej Kristina,

Med anledning av regeringens åtgärdsförslag som syftar att färre människor ska söka asyl i Sverige vill jag framföra följande.

Om Sverige nu följer andra länders dåliga exempel finns risken att det inte kommer att finnas något eller någon kvar för att hindra EU och dess medlemsstater att fullt ut stänga sina yttre gränser vilket i en förlängning kan innebära att vi rent faktiskt bryter mot våra internationella förpliktelser och rätten att söka asyl.

Jag är mycket oroad över utvecklingen i Sverige och vädjar till regeringen att inte fatta beslut om de föreslagna åtgärderna.

Staffan Lundgren
Stockholm

STOPPA ÅTGÄRDSPAKETET!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 225 av 482 i denna kampanj