Öppet brev till Ardalan Shekarabi, Civil­minister, Socialdemokraterna

Regeringens åtgärdspaket

2015-12-03

Till: Ardalan Shekarabi


Hej Ardalan,

Med anledning av regeringens åtgärdsförslag som syftar att färre människor ska söka asyl i Sverige vill jag framföra följande.

Att införa åtgärder som innebär att Sverige lägger sig på den absoluta miniminivån i vad som är tillåtet i EU-rätten skulle få mycket stora konsekvenser inte bara för människor på flykt på väg till Sverige, utan i hela EU. Sverige har hittills varit ett gott exempel och en positiv förebild för andra.

Familjeåterförening är tillsammans med permanenta uppehållstillstånd en av de enskilt viktigaste åtgärderna för att människor ska finna ro och framtidshopp. Det i sin tur är en förutsättning för att kunna komma in i det nya samhället.

Christian Gräslund
Sollentuna

STOPPA ÅTGÄRDSPAKETET!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 188 av 482 i denna kampanj