Öppet brev till Helene Hellmark Knutsson, Minister för högre utbildning och forskning, Socialdemokraterna

Regeringens åtgärdspaket

2015-12-03

Till Helene Hellmark Knutsson


Hej Helene,

Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt i världen. Med tanke på den svåra situation som flyktingar redan befinner sig i vill jag påpeka följande med anledning av regeringens åtgärdsförslag.

Åtgärderna leder till stort mänskligt lidande för människor som redan är drabbade av flyktingskap och som ofta har utsatts för våld och övergrepp - i hemlandet eller under flykten.

Jag är mycket oroad över utvecklingen i Sverige och vädjar till regeringen att inte fatta beslut om de föreslagna åtgärderna.

Staffan Forssberg
Luleå

STOPPA ÅTGÄRDSPAKETET!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 185 av 482 i denna kampanj