Öppet brev till Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister (S)

Re: Skogsstyrelsen

2017-03-10

Till: Sven-Erik Bucht


Hej Sven-Erik,

Bara en enkel fråga i all hast. Vad är egentligen Riksdagens miljömål och Regeringens skogsbrukspolitik värda när GD Herman Sundqvist inte avser följa sitt uppdrag att kartlägga nyckelbiotoper och inventera skogsområden med höga naturvärden?

Med vänlig hälsning
/Micke Seid
Stockholm

Skogsstyrelsen pausar från sitt uppdrag

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 13 av 393 i denna kampanj