Öppet brev till Stefan Löfven, Statsminister

Rättsosäkert skicka unga till Afghanistan!

2017-09-28

Inemot 100 000 svenskar har engagerat sig i de utvisningshotade afghanska ungdomarna. Vi får höra inte bara ungdomarnas berättelser, i många fall skakande, utan också historierna om hur Migrationsverkets bedömningar gått till. 

Många exempel finns i Rapport om rättsosäkerheten i asylprocessen för ensamkommande barn och unga, nyligen offentliggjord av rörelsen Vi står inte ut och mottagen av Riksrevisionsverket. Bedömningarna är ofta schabloniserade i stället för individuella. 
https://stoppautvisningarna.blogspot.se/p/migrationsverket.html 

Om inte Migrationsverket omedelbart stoppar alla utvisningar till Afghanistan måste regeringen i dess ställe besluta om inhibition eller moratorium för utvisningarna.

Sverige kan inte lamslås av att regering och myndigheter lägger ansvaret på varandra. 

ann-mari hermansson
UNDENÄS

Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!

Detta är brev 6 av 9 i denna kampanj