Öppet brev till Anna-Caren Sätherberg, Gruppledare, Näringsutskottet, Socialdemokraterna

Rädda människan från att dö ut pga att fossilplast bränns.

2020-09-25

Hej Anna-Caren. Jag tycker det är bra och ansvarsfullt att ni i regeringen har beslutat att ta över prövningen av utbyggnaden av Preemraff i Lysekil. Eftersom regeringen har ett tydligt ansvar för klimatmålen enligt klimatlagen kan ni pröva ärendet bredare än vad domstolen har kunnat göra Det står klart att en utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil minskar möjligheterna att nå klimatmålen. Jag hoppas därför att regeringen säger nej till Preemraffs ansökan och därmed sätter stopp för ökade utsläpp.

Dessutom hoppas jag att ni får Preem att fortsätta på den miljövänligare väg de i någon mån är på väg mot med sina växtbaserade drivmedel, genom att endast tillåta Preem att använda fossil råvara i form av plastavfall. Sönderdelas plasten genom ångkrackning till molekylnivå går det att sätta ihop kolbyggklossarna till ny plast. 

Jag ser fram emot ett beslut som markerar början på slutet för uttag av nytt fossilt kol ur jorden. Tack på förhand för att du säger nej till ökade utsläpp från Preemraff!

Mikael Rosén
Varberg

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 1618 av 1619 i denna kampanj