Öppet brev till Isabella Lövin, Miljö- och klimatminister

Rädda barnens framtida boplats!

2020-06-11

Hej Isabella.

Det är bra att regeringen har tagit över ansvaret för att besluta om utbyggnaden av Preemraff i Lysekil. Nu blir det en fråga om trovärdighet för regeringen att säga nej till detta vansinnesprojekt. Att tillstyrka utbyggnaden av Preemraff gör det omöjligt att uppfylla Parisavtalets mål, som Sverige har förbundit sig att göra. Vi befinner oss i ett planetärt nödläge på många sätt, utbyggnad av fossilindustrin är som att hälla bensin på ett brinnande hus.

Sverige har också beslutat att göra barnkonventionen till lag i januari 2020. Jag vill påminna om att beslutet om Preemraff också handlar om barnens framtida boplats, vårt gemensamma hem, vilket gör att det även är en fråga om barns rättigheter. Genom Greta Thunberg och Fridays for future har många barn och unga tagit till orda med krav på kraftfulla åtgärder för att rädda deras framtid.

Jag ser fram mot ett modigt, vuxet och framåtblickande beslut som sätter liv och hälsa för människor, djur och natur före kortsiktiga vinstintressen och ett fåtal arbetstillfällen. Fatta mod, fatta kloka beslut! Känn stödet från väljare och klimatengagerade medborgare. Det måste bli ett slut på den fossila eran nu!

Återkom gärna till mig och berätta hur du och regeringen tänker i de här frågorna.

Marit Fontana Oscarsson
Kristianstad

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 500 av 1619 i denna kampanj