Öppet brev till Yilmaz Kerimo (S)

Radikalare klimatpolitik

2017-11-13

Hej Yilmaz

Jag har tre barn med respektive och sex barnbarn. Jag är mycket orolig över klimatförändringarna och för mina barns och barnbarns framtid. I dag minskar de svenska utsläppen i stort sett inte alls, och koldioxidhalten i atmosfären är högre än på flera miljoner år. Det är dags att ta klimatfrågan på allvar. 

Sveriges klimatpåverkan är mycket större än vad som syns i statistiken. De konsumtionsbaserade utsläppen, från vår import och våra utrikesresor, räknas inte. Jag vill att du och ditt parti arbetar för ett kompletterande klimatmål för att minska de konsumtionsbaserade utsläppen.

Jag gör redan mycket i min vardag för att minska utsläppen från mina resor, min mat och mitt boende. Mitt senaste beslut är att sluta nöjesflyga. Jag kan inte göra allt själv. När jag röstar 2018 vill jag se att du och ditt parti fortsätter att prioritera klimatfrågan och arbetar för en radikalare klimatpolitik.

Vi lever just nu på ett sätt som äventyrar vår och våra barns framtid. Det krävs en snabb och omfattande klimatomställning. För att det ska lyckas krävs modiga politiker som tar klimatkloka beslut. 

Återkom gärna till mig och berätta hur du och ditt parti tänker i de här frågorna.

Med vänlig hälsning 

Elisabet Malmén
Järna

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 15 av 764 i denna kampanj