Öppet brev till Karolina Skog, Miljöminister (Mp)

rädda vår svenska skog

2017-03-26

Attn. Karolina Skog


Regeringen har angett att den vill ha ökad miljöhänsyn i skogsbruket, och anslår mer pengar till biotopskydd och naturvårdsavtal. Skogsstyrelsen måste göra mer för att inventera vilka skogar som behöver skyddas. Nu gör de tvärtom. Detta är ju helt förfärligt. Vi slår oss för bröstet om hur vi månar om jordens tillgångar och hur hemskt det är med Borneos regnskogar-vore det inte bättre att vi såg om vårt egna hus innan vi uttalar oss om hur fattiga människor borde sköta sitt land? Vi har ett val. 

Det pågår en förlust av värdefull natur i Sveriges skogar och många arters livsmiljö hotas. Om man sätter en paus för all inventering av värdefull natur måste man samtidigt införa en paus för all avverkning. Annars finns det inte en balans mellan miljö- och produktionsmål.

Kräv att Herman Sundqvist följer regeringens politik och tar tillbaka beslutet om att pausa nyckelbiotopsinventeringarna - eller begär hans avgång.

Med vänlig hälsning

Susanne Alekova
fjälkinge

Skogsstyrelsen pausar från sitt uppdrag

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 376 av 393 i denna kampanj