Öppet brev till Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister (S)

RÄDDA VÅR SKOG !

2017-03-12

till: Sven-Erik Bucht


Jag skriver med anledning av det chockerande beskedet från Skogsstyrelsen om att de tar en paus från att kartlägga nyckelbiotoper. Det är ju helt galet att Skogsstyrelsens generaldirektör avsäger sig halva sitt uppdrag - han måste göra sitt jobb eller avgå!

RÄDDA VÅR SKOG !Med vänlig hälsning

Liz strandgård
Stockholm

Skogsstyrelsen pausar från sitt uppdrag

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 263 av 393 i denna kampanj