Öppet brev till Mia Sydow Molleby, Gruppledare, Vänsterpartiet

Rädda vår framtid!

2018-09-11

Hej Mia,

Jag skriver till dig för att vi befinner oss i ett krisläge där vi behöver modiga politiker som vågar ta klimatfrågan på allvar för att uppnå Parisavtalets mål. Jag hoppas att du är med mig och att du också vill rädda vår framtid. Jag tror på dig och miljöpartiet och jag hoppas att ni gör allt i er makt för att rädda vår framtid. Här är bland annat något du kan göra:  

Följ klimatvetenskapen - Sätt målsättningar om minskingstakt för växthusgasutsläpp i den takt som krävs enligt den senaste klimatvetenskapen, som säger att nollutsläpp till 2045 inte räcker. Gör målsättningarna bindande. 

Skapa Vegonorm - Halvera köttkonsumtionen till 2030 och se till att växtbaserad kost blir norm inom alla offentliga verksamheter.

Skydda Skogen - Skydda 20% av den produktiva skogsmarken och bruka resterande 80% hållbart.

Flytta Pengarna - Se till att inga offentliga medel, såsom våra pensionspengar, investeras i fossila bränslen. 

Varför är det dyrare att åka tåg än att flyga? Jag har under flera år försökt tåg alla gånger men jag vill att politikerna i Sverige ska fokusera på att göra tåg prisvärt. Beskatta flygtrafiken och gör det attraktivt att åka tåg. Jag diskuterar gärna denna frågan tillsammans med er.

När den globala uppvärmningen nu eskalerar räcker det inte att säga "vi gör det sen". Det finns ingen tid för sen.

Därför kräver jag och Greenpeace att du som politiker tar klimatfrågan på allvar och jobbar aktivt för att genomföra punkterna ovan, som enligt forskning visat sig klimateffektiva.

Tack för att du tar klimatfrågan på allvar och hörsammar kraven ovan.

Tillsammans skapar vi en bättre värld.

 

Amanda Norrlander
Vedum

Klimatet först

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 245 av 410 i denna kampanj