Öppet brev till Mia Sydow Molleby, Gruppledare, Vänsterpartiet

Rädda jorden

2018-09-10

Hej Mia,

Jag skriver till dig för att vi befinner oss i ett krisläge där vi behöver modiga politiker som vågar ta klimatfrågan på allvar för att uppnå Parisavtalets mål. 

Jag gick med i Vp när Socialdemokraterna tappade hjärtat i flyktingfrågan. Ska vi på jorden kunna fortsätta att leva tillsammans så måste vi ta klimatförändringarna på allvar. Klimatförändringarna kommer snabbt innebära att fler människor tvingas till flykt. 

Några vägar framåt

Följ klimatvetenskapen - Sätt målsättningar om minskingstakt för växthusgasutsläpp i den takt som krävs enligt den senaste klimatvetenskapen, som säger att nollutsläpp till 2045 inte räcker. Gör målsättningarna bindande. 

Flytta Pengarna - Se till att inga offentliga medel, såsom våra pensionspengar, investeras i fossila bränslen. 

När den globala uppvärmningen nu eskalerar räcker det inte att säga "vi gör det sen". Det finns ingen tid för sen.

Därför kräver jag och Greenpeace att du som politiker tar klimatfrågan på allvar och jobbar aktivt för att genomföra punkterna ovan, som enligt forskning visat sig klimateffektiva.

Tack för att du tar klimatfrågan på allvar och hörsammar kraven ovan.

Tillsammans skapar vi en bättre värld.

 

Vivika Hagberth
Bjärred

Klimatet först

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 227 av 409 i denna kampanj