Öppet brev till Isabella Lövin, Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, Mp

Rädda havsmiljön

2017-05-07

Ni som har makten måste reglera nedsmutsningen så våra barn och djurlivet till havs kan överleva i framtiden

Bodil Gabrielsson
Boden

Stoppa den marina nedskräpningen

Kampanjen sker i samarbete med Håll Sverige Rent
Detta är brev 456 av 691 i denna kampanj