Öppet brev till Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP

Rädda en unik miljö på Gotland

2015-03-10

Jag skriver till dig för att du är språkrör i Miljöpartiet och jag tänker at du, om någon har ett brinnande intresse för att skydda ett unikt ekosystem från att exploiteras av industrin.

Jag tycker att det är viktigt att Sverige aktivt skyddar alla naturtyper. Bästeträsk och Ojnareskogen är föreslagna av Länsstyrelsen på Gotland att utpekas som utökat Natura 2000. Vad kommer du att göra för att det ska bli verklighet?

Gotland behöver trygga sin framtida vattentillgång. Bästeträsk är öns största dricksvattentäkt. För att möta framtidens klimatförändringar kan vi inte äventyra vattenförsörjningen. Förutom att området är viktigt för sitt vatten så är hela området en speciell moljö som bör bevaras - så mycket av vår natur hållere på att försvinna nuförtiden.

Jag vill att regeringen anmäler till EU-kommissionen det utvidgade förslaget för Bästeträsk Natura 2000-område innan förhandlingarna i Mark- och Miljööverdomstolen 23 mars och 13 april.

Carole Pardue, Hägersten

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 65 av 329 i denna kampanj