Öppet brev till Anna Ekström, Utbildningsminister, Socialdemokraterna

Psykisk hälsa samma prioritering som fysisk hälsa i skolan

2022-01-18

Hej Anna Ekström!

(Det här är min text: )

Jag skriver till dig med anledning av att jag själv och majoriteten av mina nära vänner har lidit eller lider dagligen av depression och/eller annan psykisk ohälsa. Orsakerna till den skenande psykiska ohälsan är många, men en orsak som inte kan förminskas är sättet som våra energinivåer, stressnivåer och naturliga dygnsrytm påverkas av att alltid vara uppkopplade till internet. Teknologin som den ser ut idag är ett globalt experiment, utan kontrollgrupp, som vuxenvärlden för på hela vår generation, som för att se vad som händer om ungdomar växer upp med beroendeframkallande typer av kommunikation och ett konstant flöde av fiktivt konsumtionsmaterial som försöker locka konsumenter. Om någon vill visa att den tar vår framtid på allvar, så är en av de allra största sakerna den kan göra, att ge oss det stöd de kan för att klara av tidigare obemötta utmaningar i en kamp om liv och död, om välmående och ickevälmående, och på så sätt visa att smärta som många unga går igenom, tas på allvar.

(Och det här är grön ungdoms text, som jag håller med: )

Frågan om ungas psykiska hälsa är alldeles för lågt prioriterad i den politiska debatten, vilket också syns i de politiska prioriteringarna. Förslagen om psykisk hälsa i januariavtalet är ett bra första steg men jag menar att mycket mer måste till.

Om vi på riktigt vill motverka psykisk ohälsa bland unga måste vi också lyssna på de som är unga idag och ta deras kunskap om sin egen situation på allvar. Unga har gett en rad förslag på hur regeringen kan gå till väga i utredningen "Ungas beställning till samhället" (S2015:09) från 2018 och nu är det dags att agera.

Flera av förslagen handlar om åtgärder i skolan. Även om skolmiljön i vissa fall kan bidra till stress och ohälsa har också skolan störst potential att rusta för livets alla utmaningar. Därför är skolan en naturlig plats för att skala upp det förebyggande arbetet för ungas psykiska hälsa.

Jag vill att regeringen:

Inför obligatoriska psykiska hälsokontroller

Genom att införa psykiska hälsokontroller som ett tillägg till de obligatoriska fysiska kontrollerna som görs fyra gånger under elevens studietid kan vi tidigt fånga upp fler unga som mår dåligt. Jag vill därför skriva in i skollagen att psykisk och psykosocial hälsa ska inkluderas i elevhälsans allmänna hälsokontroller.

Sätter upp psykisk hälsa på schemat

Elever som lär sig om psykisk hälsa mår också bättre. Precis som man i skolan lär sig om sin fysiska hälsa, vill jag att man också lär sig om sin psykiska hälsa. Därför måste psykisk hälsa integreras i läroplanen.

Lagstiftar om ett maxtak på 300 elever per skolkurator

De fackförbund som representerar skolkuratorer och skolpsykologer pekar på att elevhälsan ofta har hand om alldeles för stora elevgrupper för att kunna utföra sitt uppdrag. Det kan i många fall röra sig om över 1 000 elever, vilket gör att eleverna inte alltid får den vård de har rätt till. Fackförbundens riktlinjer säger att elevhälsan ska ha en skolkurator på 300 elever. Jag vill därför se den siffran som ett maxtak på hur många elever varje kurator får ha ansvar för.

Tillfälliga budgetsatsningar räcker inte, det måste till långsiktiga systemförändringar för att någon ordentlig förändring ska kunna ske.

Visa att ni i regeringen prioriterar de som är unga idag - agera för ungas psykiska hälsa på riktigt. Nu är vår tid att må bra.

Marcus Knutsson
Karlstad

Dags för unga att må bra – skriv och påverka för fler åtgärder i skolan

Detta är brev 4 av 4 i denna kampanj