Öppet brev till Ylva Stadell, Plan- och byggnadsnämnden, Ordförande, Socialdemokraterna

Protest mot moskeen i Stenhagen

2019-09-20

Jag står inte bakom bygglovsansökan på Berthåga 32:3 bredvid Sankta Maria Kyrka och ber nämndens ledamöter att avslå ansökningen för att se över marken för annan användning!

I stadsdelen Stenhagen i Uppsala har en bygglovsansökan inlämnats för att bygga ett islamistiskt center. Föreningen bakom denna bygglovsansökan har kopplingar till terroruppviglare och negativ särbehandling av kvinnor.

Byggnaden planeras för att hålla kvinnor och män segregerade där kvinnor inte får gå in via huvudentrén. Istället ska kvinnorna gå in i en liten sidodörr med separat liten korridor och en mindre del av åskådarplatserna i bönerummet. Byggnaden i övrigt planeras för män på de båda våningsplanen. Antalet platser i bönerummet anges som 65 för kvinnor och 255 för män fördelat på två plan.

Ett islamistiskt center i Stenhagen bidrar inte till att höja området upp ur utanförskap, utan tvärtom riskerar ett förverkligande av ett sådant bygge bidra till att området förblir ett utanförskapsområde.

Stenhagen behöver i högre grad bli en del av övriga samhället, mer respekt för jämställdhet och mer respekt för myndigheter såsom Polismyndigheten. Föreningen bakom byggplanerna kan tyvärr bidra till att förvärra eller cementera områdets segregation.

Jag står inte bakom bygglovsansökan på Berthåga 32:3 bredvid Sankta Maria Kyrka och ber nämndens ledamöter att avslå ansökningen för att se över marken för annan användning!

Carina Carlsson
Stenungsund

Stoppa bygget av islamistiskt center i Stenhagen i Uppsala

Detta är brev 3 av 19 i denna kampanj