Öppet brev till Sofia Westergren (M)

Prioritera klimatfrågan i regeringsbildningen!

2018-10-24

Hej Sofia,

jag är orolig över klimatförändringarna och över hur liten plats klimatfrågan får i svensk politik. I dag minskar de svenska utsläppen i stort sett inte alls, och koldioxidhalten i atmosfären är högre än på flera miljoner år. Det är dags att ta klimatfrågan på allvar. 

Varje år går minst 30 miljarder till att subventionera fossila bränslen i Sverige, framför allt genom skatteundantag. Sverige har lovat att fasa ut alla klimatskadliga subventioner till år 2020 – alltså under den kommande mandatperioden.  Hur kommer ditt parti göra för att genomföra det löftet?

Den senaste tidens värmerekord, torka och skogsbränder har gjort det ännu tydligare hur sårbara vi är för extremväder. Klimatförändringarna är inte en fråga bara för framtida generationer. Tvärtom – den globala uppvärmningen pågår redan nu. Om den inte begränsas kommer följderna bli förödande, den här sommaren har gett oss ett smakprov på det.

Klimatkrisen är av sådana proportioner att det är jämförbart med ett akut hot om världskrig. Hur skulle vi förbereda oss för det? Vilka resurser skulle vi vara beredda att lägga för att skydda oss? Vilka lagar skulle behöva skapas eller ändras för att förebygga katastrof så långt det är möjligt?

Jag vill vara säker på att du och ditt parti är beredda att prioritera klimatet. Hur tänker ni göra det?

Jag gör redan mycket i min vardag för att minska utsläppen från mina resor, min mat och mitt boende. Men jag kan inte göra allt själv. Jag vill se att du och ditt parti prioriterar klimatfrågan – på riktigt. 

Återkom gärna till mig och berätta hur du och ditt parti tänker i de här frågorna.

Lina Zachrisson
Landvetter

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 290 av 764 i denna kampanj