Öppet brev till Hanna Westerén, Miljöpolitisk talesperson Socialdemokraterna, gruppledare i riksdagens Miljö- och jordbruksutskott, Socialdemokraterna

Prioritera klimatet nu!

2019-12-13

Hej Hanna, jag skriver till dig för att jag är orolig för klimatförändringarna. Vi vet att utsläppen måste minska kraftigt för att vi ska ha en chans att undvika verkligt katastrofala klimatförändringar. I och med Parisavtalet har Sverige lovat att göra allt vi kan för att uppvärmningen inte ska stiga till över 1,5 grader. Trots det så minskar inte utsläppen. Jag vill att du tar ditt ansvar och gör allt för att Sverige ska kunna bryta fossilberoendet. Tiden rinner ut. 

Enligt Januariavtalet, som du och ditt parti står bakom, ska ett datum utredas för när alla fossila bränslen ska vara utfasade i Sverige. Dessutom ska all relevant lagstiftning ses över så att det klimatpolitiska ramverket får genomslag. Här finns en möjlighet för dig och ditt parti att hålla era löften under Parisavtalet. För mig och världen är det viktigt att fossila bränslen förbjuds senast 2030, och att lagstiftningen inte tillåter investeringar som leder till ökade utsläpp.

Jag gör redan mycket i min vardag för att minska utsläppen från mina resor, min mat och mitt boende. Men jag kan inte göra allt själv, och jag saknar politiska förslag som gör skillnad på riktigt. Jag har barn som i alldeles för unga år är oroliga för sin och planetens framtid. Jag behöver kunna peka på konkret politik som kan skapa ett hopp och en framtidstro hos dem. Jag vill att du och ditt parti håller era löften och prioriterar klimatfrågan. Ingenting är viktigare än det.

Anders Duus
Strängnäs

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 753 av 764 i denna kampanj