Öppet brev till Kadir Kasirga (S)

Prioritera klimatet nu!

2018-12-02

Hej Kadir.


Klimatet är en ödesfråga, och de närmaste tio åren är helt avgörande för att undvika katastrofala klimateffekter. Det visar FN:s klimatpanel IPCC i sin nya klimatrapport. Nu vill jag att du som politiker gör allt du kan för en tuffare klimatpolitik som leder till utsläppsminskningar på både kort och lång sikt. 

Flyget betalar inte sina miljökostnader, det är befriat från både koldioxid- och energiskatt. Utrikesflyget slipper dessutom att betala moms. Om flyget ska kunna stå för en större del av sina miljökostnader måste politiken sluta subventionera flyget. Jag anser att ni ska sätta stop för allt flyg som görs i arbetet. Idag finns möjlighet att kommunicera genom datorer, skype mm och företag behöver därmed inte resa i den omfattning som görs idag.

Varje år går minst 30 miljarder till att subventionera fossila bränslen i Sverige, framför allt genom skatteundantag. Sverige har lovat att fasa ut alla klimatskadliga subventioner till år 2020 – alltså under den kommande mandatperioden.  Jag kräver att ert parti genomför det löftet snabbare.

Världens länder har enats om att begränsa uppvärmningen till långt under 2 grader, med siktet inställt på högst 1,5 grader. Ju större uppvärmningen blir, desto värre blir konsekvenserna. Än så länge går uppvärmningen att begränsa till 1,5 grader, men det krävs att utsläppen minskar – radikalt. I Sverige behöver utsläppen nå noll senast 2030. För att klara det måste vi sluta använda fossila bränslen, som i dag står för 70 procent av Sveriges klimatpåverkan. Jag kräver att ert parti ser till att användning av fossila bränslen avslutas omgående och senast 2020.

Den senaste tidens värmerekord, torka och skogsbränder har gjort det ännu tydligare hur sårbara vi är för extremväder. Klimatförändringarna är inte en fråga bara för framtida generationer. Tvärtom – den globala uppvärmningen pågår redan nu. Om den inte begränsas kommer följderna bli förödande, den här sommaren har gett oss ett smakprov på det. Jag vill vara säker på att du och ditt parti är beredda att prioritera klimatet. Jag kräver resurser till försvaret och brandmyndigheten med helikoptrar och förare som kan släcka eld omgående.

Jag gör redan mycket i min vardag, jag sopsorterar sedan 2004, jag har minska utsläppen från mina resor då jag har slutat resa utomlands med flyg, jag har ändrat mina matvanor och slutat med mjölk och minskat köttkonsumtionen till enbart en gång i veckan, och i mitt boende har jag installerat bergvärme. Men jag kan inte göra allt själv. Jag vill se att du och ditt parti prioriterar klimatfrågan – på riktigt. 

Vi lever just nu på ett sätt som äventyrar vår och våra barns framtid. Det krävs en snabb och omfattande klimatomställning. För att det ska lyckas krävs modiga politiker som tar klimatkloka beslut. 

Therese Walerholt
Saltsjö Boo

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 353 av 764 i denna kampanj