Öppet brev till Helene Hellmark Knutsson, Gruppledare, näringsutskottet, Socialdemokraterna

Preems raffinaderi (mål M 11730-18)

2020-07-02

Hej Helene!

Mark- och miljööverdomstolen har nu lämnat sitt yttrande om utbyggnad av Preems raffinaderi i Lysekil (mål M 11730–18). Nu är det regeringens tur att pröva om utbyggnaden är förenlig med klimatmålen och om den ska tillåtas eller inte. Min vädjan är att ni i regeringen säger nej till en utbyggnad för att vi i Sverige ska kunna minska utsläppen i tillräcklig takt för att nå våra beslutade klimatmål.

Om fossilindustrin tillåts släppa ut ökade mängder koldioxid kommer det bli helt omöjligt att nå Parisavtalets mål, det är forskningen tydlig med. Dessutom skulle det bli mycket svårt att nå de klimatmål som riksdagen tagit fram – det har såväl svenska myndigheter som internationella forskare slagit fast. Det bekymrar mig mycket att vissa partier som står bakom klimatmålen aktivt uttalat sig för en utbyggnad av Preems raffinaderi. Jag förväntar mig därför att regeringen, som är ytterst ansvarig för klimatmålen och som dessutom har ambitionen att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland, lyssnar på forskarna.

Häromdagen nåddes mina öron av nyheten att Spaniens regering fattat beslut om att under åren fram till 2027 avveckla landets kolkraftverk för att kunna leva upp till Parisavtalets intentioner. Stängandet av kolgruvor har redan påbörjats. Därför skulle det vara mycket märkligt och svårsmält om Sverige samtidigt fattar beslut om att öka koldioxidutsläppen med 1 miljon ton/år genom att ge tillstånd till Preems raffinaderi att öka utsläppen.

Återkom gärna till mig och berätta hur du och regeringen tänker i de här frågorna.

Jag ser fram emot ett beslut som markerar början på slutet för fossila bränslen. Tack på förhand för att du säger nej till ökade utsläpp från Preems raffinaderi

Med vänliga hälsningar

Gunnar Nilsson (s), Mora

 

 

 

 

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 1128 av 1619 i denna kampanj