Öppet brev till Emma Berginger, Trafikpolitisk talesperson, Miljöpartiet

Preems raffinaderi i Lysekil

2020-07-01

Hej Emma.

Vi väntar nu vårt första barnbarn och det är inte utan stor oro vi ser vilken värld hon ska födas in i. Hjälp oss att förhindra ännu ett projekt som för utvecklingen närmare en klimatkatastrof.

Mark- och miljööverdomstolen har lämnat sitt yttrande om utbyggnad av Preems raffinaderi i Lysekil (mål M 11730-18). Nu är det regeringens tur att pröva om utbyggnaden är förenlig med klimatmålen och om den ska tillåtas eller inte. Min förhoppning är att ni i regeringen säger nej till en utbyggnad av Preemraff, för att vi i Sverige ska kunna minska utsläppen i tillräcklig takt för att  nå våra beslutade klimatmål.

Coronapandemin har visat hur sårbart vårt samhälle är för kriser. Preem själva menar att de är en del av den svenska krisberedskapen. Men genom att fortsätta satsa på fossila bränslen är Preem medskyldiga till att elda på klimatkrisen. Samtidigt gör vårt beroende av importerad olja samhället än mer sårbart. Vi måste avveckla – inte bygga ut – fossilindustrin i Sverige, och istället satsa på en förnybar omställning. Vi kan ju tydligen göra stora förändringar både i samhället och på det privata planet när vi hotas av ett virus, så varför går det inte att vidtaga de åtgärder som behövs för att stoppa det ännu värre hot som den globala uppvärmningen innebär?

Kommer du som representant för regeringen att agera för att sätta stopp för ökade koldioxidutsläpp från Preemraff?

Marie Björck
Almunge

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 1068 av 1619 i denna kampanj