Öppet brev till Emma Berginger, Trafikpolitisk talesperson, Miljöpartiet

Preems raffinaderi. Är detta en mardröm?

2020-09-09

Bästa Emma Berginger!

Som trolig miljöpartistisk blivande väljare, jag har alltid annars röstat på Folkpartiet/Liberalerna, skriver jag till dig med en vädjan. Klimatkrisen är den absolut viktigaste frågan för vår tid. Du som folkvald har en skyldighet att göra allt och lite till för att stoppa denna mardröm som håller på att bli verklighet i Bohuslän.

Mark- och miljööverdomstolen har lämnat sitt yttrande om utbyggnad av Preems raffinaderi i Lysekil (mål M 11730-18). Nu är det regeringens tur att pröva om utbyggnaden är förenlig med klimatmålen och om den ska tillåtas eller inte.

Min innerligaste önskan är att ni folkvalda i regeringen säger nej till en utbyggnad av Preemraff, för att vi i Sverige ska kunna minska utsläppen och kunna nå våra beslutade och livsnödvändiga klimatmål.

Detta ärende är dock framförallt ett tydligt och avgörande politiskt vägskäl. Vill ni folkvalda ge Greta Thunberg rätt, såsom hon sa i sitt sommarprat, att politiker inte har vettet eller förmågan att lösa klimatkrisen? Det är fullständigt hjärtskärande. Demokratin är det finaste vi har. Ni folkvalda får inte svika oss medborgare nu!

Utbyggnaden av Preemraff är ett fossilt projekt, företagets ansökan är tydlig med att man vill få ett evighetstillstånd att släppa ut ytterligare en miljon ton koldioxid per år, utan tidsbegränsning. Preems ansökan innebär inte på något sätt att företaget skulle förbinda sig juridiskt till att genomföra klimatåtgärder. Preem vill med andra ord få ett bindande tillstånd att öka sina redan oerhört stora utsläpp – mot vaga löften om att kanske minska utsläppen senare. Det är exakt det tankesättet som lett oss in i en djup klimatkris. Därför anser jag att regeringen måste ta sitt ansvar och säga nej till utbyggnaden av Preemraff.

Kommer du och Miljöpartiet att göra det?

Vänlig hälsning,

Louise Tofft

(leg. läkare och barnkirurg, mor till två döttrar på 11 och 9 år som jag pga klimatkrisen och västvärldens totala politiska inkompetens knappt vågar se i ögonen då jag skäms å hela vuxenvärldens vägnar)

Staffanstorp

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 1468 av 1619 i denna kampanj