Öppet brev till Jennie Nilsson, Landsbygdsminister, Socialdemokraterna

Preems raffinaderi

2020-08-24

Hej Jennie. Snälla, stoppa utbyggnaden av Preems raffinaderi. Du känner väl till problemet med globala klimatförändringar och att vi måste avveckla all användning av fossila bränslen inom ett par årtionden? Annars kommer våra barn och barnbarn inte ha kvar någon planet där det går att leva....

Vänliga hälsningar

Anders Sirén
Kirjala, Finland

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 1352 av 1620 i denna kampanj