Öppet brev till Isabella Lövin, Miljö- och klimatminister

Preems eventuella utbyggnad

2020-06-17

Hej Isabella!
Jag återkommer idag igen för att till dig förmedla ytterligare  argument i det mycket viktiga Preemraff-ärendet. Där det ju är ni våra folkvalda politiker, ni i Regeringen som nu har det avgörande beslutet. 
Jag tog i förra brevet upp detta med EU-samarbetet kring Utsläppshandel, och framhöll nödvändigheten av att Sverige stiftar nationella lagar. Jag har nu fått kunskap om att Klimatpolitiska Rådet också gett det rådet. Och att Tomas Kåberger prof Chalmers, menar att Sverige tolkar EU-direktiven för snävt, och att det härmed skulle finnas ett utrymme att be riksdagaen ändra lagstiftningen.
Jag har dessutom av samma källa fått höra att Tyskland och Storbritannien har infört nationella åtgärder, (ETC 17/6-20). Känner du till det? Här har vi då förebilder vi kan ta efter och hämta stöd ifrån. Och jag ber dig härmed att göra det!

Vad gäller Preems sk "gröna" tillverkning av diesel, gjord på biobränsle, har jag fått veta att CO2 utsläppet av biobränsle är lika stort som om råolja används. Preems information- sanning som de säger-  är ju härmed inte fullständig, tycker jag.och kallar man det en klimatåtgärd blir det ju heller inte sant, mer förvillande. Dessutom behöver Sverige sina skogar som kolsänkor/upptag.

Vad gäller utsläppen skulle de bli mycket omfattande 90-100 miljton CO2/år, vilket enligt proff i milöfrågor Kevin Andersson inte är förenligt med den sk kolbudgeten Sverige har kvar, och därmed inte förenligt med Sveriges löfte att nå Parisavtalet. Om så, skulle Preem behöva få ner utsläppen till noll 2035! Men Högsta domstolen har inte rekommenderat en tidsbegränsad tillverkning. Vilket då MÖJLIGEN skulle kunna vara en kompromiss, men en svår sådan.

Vad tror du Sverige skulle ge för internationellt intryck om vår Regering gav tillstånd till Preems utbyggnad?
Vi människor visar forskningen, har ju förmåga att vara ansvarsfulla och göra uppoffringar om Andra gör det, men svårt med det om Andra inte är solidariska. Och det gäller ju inte bara i nationella frågor utan och i privata ställningstaganden. Tex på radion igår kväll berättade man om att ssätter sig en grupp gäster i klunga på ett café, gör de kommande direkt detsamma.
Jag tänker då också på alla de ansträngningar människor fakiskt gör och har gjort hitintills privat, och uppfodrats till det! för att minska utsläppen av CO2. Tex har jag själv ställt bilen nu i 1,5 år med påföljd jag fått en tim längre resväg både till och från jobbet då åkt kollektivt, liksom den ökade tid det tar när jag nu cyklar och handlar, får då dessutom bli 2ggr/v istället för annars för tungt, och i ur och skur. Jag och vänner har också väsentligen helt slutat äta rött kött för att minska på utsläppen från djurhållningen. Jag gör detta, och propagerar för detta även bland grannar och kamrater, för klimatet och med tanke på mina barn och våra barnbarns framtid! MEN, jag tycker det känns närmast hopplöst, och säkert för många andra med, om Regeringen tar beslut om utsläpp i den omfattningen en utbyggnad av Preem skulle medföra.

Jag tycker det är bra och ansvarsfullt att ni i regeringen har beslutat att ta över prövningen av utbyggnaden av Preemraff i Lysekil. Eftersom regeringen har ett tydligt ansvar för klimatmålen enligt klimatlagen, och har lötet att hålla Parisavtalet i ryggen, både har ni möjlighet och kunskap att pröva ärendet bredare än vad domstolen har kunnat göra! Jag hoppas du ska kunna använda dig av dessa argument i kommande säkert tuffa diskussioner, Isabella!! 

Tack på förhand för att du kämpar ansvarsfullt och klokt för vår, våra barns och barnbarns framtid, och säger nej till ökade utsläpp från Preemraff!
Säkert har du många att hämta kunskap från, men vill du kunna prata lite friare och inte behöva vara så "duktig och påläst", är du välkommen att kontakta mig! Själv gör jag min sista arbetsdag inför sammaren imorgon, och har mer tid, så Välkommen!

Georgina Torén
leg läk, leg psykoterapeut.
Göteborg

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 756 av 1619 i denna kampanj