Öppet brev till Anna-Caren Sätherberg, Gruppledare, Trafikutskottet, Socialdemokraterna

Preemraff Lysekil

2020-07-25

Hej Anna-Caren!

 Jag tycker det är bra och ansvarsfullt att ni i regeringen har beslutat att ta över prövningen av utbyggnaden av Preemraff i Lysekil. Eftersom regeringen har ett tydligt ansvar för klimatmålen enligt klimatlagen kan ni pröva ärendet bredare än vad domstolen har kunnat göra Det står klart att en utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil minskar möjligheterna att nå klimatmålen. Jag hoppas därför att regeringen säger nej till Preemraffs ansökan och därmed sätter stopp för ökade utsläpp.

Sedan år 1990 har den svenska industrin minskat sina utsläpp av växthusgaser med 17 procent. Samtidigt har raffinaderierna i Sverige ökat sina utsläpp med 33 procent – trots att vi vet att alla utsläpp måste minska. I och med den planerade utbyggnaden skulle Preems raffinaderi ensamt stå för en sjättedel av den svenska industrins koldioxidutsläpp. Jag själv försöker varje dag ta små och stora steg för att ställa om till ett mer hållbart liv. Jag förväntar mig att både stora företag och regeringen också tar sitt ansvar och gör vad de kan för att bidra till klimatomställningen.

Att jag skriver just idag, är för att jag gläds över nyheten att en domstol i USA stoppat oljeledningen genom Standing Rock, Dakota. Kan de så kan vi. Socialdemokratin har tidigare fattat kloka beslut. Jag hoppas nu att regeringen gör detsamma!

Återkom gärna till mig och berätta hur du och regeringen tänker i de här frågorna.

Anders Wesslund
Skellefteå

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 1242 av 1619 i denna kampanj