Öppet brev till Hanna Westerén, Miljöpolitisk talesperson, Socialdemokraterna

Preemraff i Lysekil

2020-09-08

Hej Hanna!

Jag tycker det är bra och ansvarsfullt att regeringen har beslutat att ta över prövningen av utbyggnaden av Preemraff i Lysekil. Eftersom regeringen har ett tydligt ansvar för klimatmålen enligt klimatlagen kan ni pröva ärendet bredare än vad domstolen har kunnat göra Det står klart att en utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil minskar möjligheterna att nå klimatmålen. Jag hoppas därför att regeringen säger nej till Preemraffs ansökan och därmed sätter stopp för ökade utsläpp.

Kommer du som representant för regeringen att agera för att sätta stopp för ökade utsläpp från Preemraff?

Vänliga hälsningar,

Martina Jordan
Saltsjöbaden

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 1466 av 1619 i denna kampanj