Öppet brev till Jennie Nilsson, Landsbygdsminister, Socialdemokraterna

PREEMraff i Lysekil

2020-07-01

Hej landsbygdsminister Jennie Nilsson!

 Jag är en av de många medborgare som med stor oro följer det som skrivs i media om klimatförändringen och det stora behovet av att minska utsläpp av växthusgaser, och det är bara möjligt med en tydlig och kraftfull politik. Jag har därför också följt det som skrivs i media om Preemraff i Lysekil. 

Jag tycker verkligen det är bra och ansvarsfullt att ni i regeringen har beslutat att ta över prövningen av utbyggnaden av Preemraff i Lysekil. Eftersom regeringen har ett tydligt ansvar för klimatmålen enligt klimatlagen kan ni pröva ärendet bredare än vad domstolen har kunnat göra Det står klart att en utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil minskar möjligheterna att nå klimatmålen. Jag hoppas därför att regeringen säger nej till Preemraffs ansökan och därmed sätter stopp för ökade utsläpp.

Sedan år 1990 har den svenska industrin minskat sina utsläpp av växthusgaser med 17 procent. Samtidigt har raffinaderierna i Sverige ökat sina utsläpp med 33 procent – trots att vi vet att alla utsläpp måste minska. I och med den planerade utbyggnaden skulle Preems raffinaderi ensamt stå för en sjättedel av den svenska industrins koldioxidutsläpp. Jag själv försöker göra det jag kan  för att ställa om till ett mer hållbart liv. Jag förväntar mig att både stora företag och regeringen också tar sitt ansvar och gör vad de kan för att bidra till klimatomställningen.

Därför skriver jag till dig, som minister och undrar: Kommer du som representant för regeringen att agera för att sätta stopp för ökade utsläpp från Preemraff?

Jag hoppass verkligen att svaret är "ja" och tar gärna emot information om hur ärendet utvecklar sig. 

Med vänlig hälsning

Hanna Stenström
Bromma

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 1060 av 1620 i denna kampanj