Öppet brev till Ibrahim Baylan, Näringsminister

Preemraff i Lysekil

2020-06-04

Hej Ibrahim!
Jag tycker det är bra och ansvarsfullt att ni i regeringen har beslutat att ta över prövningen av utbyggnaden av Preemraff i Lysekil. Eftersom regeringen har ett tydligt ansvar för klimatmålen enligt klimatlagen kan ni pröva ärendet bredare än vad domstolen kan göra. Det står klart att en utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil minskar möjligheterna att nå klimatmålen, varför det inte är förenligt med svensk miljöpolitik i övrigt att låta ett företag bygga ut fossil industri i Sverige. Vi ska ju i stället vara ett föregångsland för grön energiomställning och stötta företag som satsar på ny och miljövänlig teknik för att vi ska spara på energi och producera den utan att ytterligare bidra till miljöförstöring. Jag hoppas därför att regeringen säger nej till Preemraffs ansökan och därmed sätter stopp för ökade utsläpp.

Sedan år 1990 har den svenska industrin minskat sina utsläpp av växthusgaser med 17 procent. Samtidigt har raffinaderierna i Sverige ökat sina utsläpp med 33 procent – trots att vi vet att alla utsläpp måste minska. I och med den planerade utbyggnaden skulle Preems raffinaderi ensamt stå för en sjättedel av den svenska industrins koldioxidutsläpp. Jag själv försöker varje dag ta små och stora steg för att ställa om till ett mer hållbart liv. Jag förväntar mig att både stora företag och regeringen också tar sitt ansvar och gör vad de kan för att bidra till klimatomställningen.

Återkom gärna till mig och berätta hur du och regeringen tänker i de här frågorna. Ett så stort och bra parti som socialdemokraterna måste ta ledartröjan i klimatfrågan och leda klimatomställningen på ett förtroendeingivande sätt, om det ska fortsätta vara ledande i Sverige. Klimatfrågan är en fråga som är allt för viktig för att överlåta till småpartierna på vänsterkanten att lösa!

Med vänliga hälsningar,
Anna Wickbom
Örebro

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 307 av 1619 i denna kampanj