Öppet brev till Isabella Lövin, Miljö- och klimatminister

Preemraff i Lysekil

2020-06-04

Hej Isabella!

Jag finner det ansvarsfullt och bra att ni i regeringen har beslutat att ta över prövningen av utbyggnaden av Preemraff i Lysekil. Regeringen har ett tydligt ansvar för klimatmålen och enligt klimatlagen kan ni pröva ärendet bredare än vad domstolen kan göra. Det står klart att en utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil avsevärt minskar möjligheterna att nå klimatmålen. Jag hoppas därför att regeringen säger nej till Preemraffs ansökan och därmed sätter stopp för ökade utsläpp.

Om fossilindustrin tillåts släppa ut ökade mängder koldioxid kommer det bli helt omöjligt att nå Parisavtalets mål. Och det är själva livet på planeten det gäller! Det skulle också bli mycket svårt att nå de klimatmål som riksdagen tagit fram – det har såväl svenska myndigheter som internationella forskare slagit fast. Med tanke på detta förstår jag inte att vissa partier som står bakom klimatmålen aktivt uttalat sig för en utbyggnad av Preemraff. Jag förväntar mig att regeringen, som är ytterst ansvarig för klimatmålen och som dessutom har ambitionen att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland, lyssnar på forskarna.

Preem vill få ett evighetstillstånd att släppa ut ytterligare EN MILJON TON ton koldioxid per år, utan tidsbegränsning!! Preems ansökan innebär inte på något sätt att företaget skulle förbinda sig juridiskt till att genomföra klimatåtgärder. Preem vill med andra ord få ett bindande tillstånd att öka sina redan oerhört stora utsläpp – mot vaga löften om att kanske minska utsläppen senare. Detta är förfärligt.

Regeringen måste ta sitt ansvar och säga nej till utbyggnaden av Preemraff. Kommer du och ditt parti göra vad ni kan för att leva upp till det?

Jag ser fram emot ett beslut som markerar början på slutet för fossila bränslen. Tack på förhand för att du säger nej till ökade utsläpp från Preemraff!

Elin Bjurvald
Stockholm

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 293 av 1620 i denna kampanj