Öppet brev till Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister

Preemraff - ett ödesbeslut

2020-06-02

Hej Anders!

Jag skriver till dig gällande en fråga som oroar mig oerhört mycket. Jag jobbar som naturkunskapslärare på gymnasiet och försöker rusta våra ungdomar för att fungera som goda samhällsmedborgare i framtiden. I detta ingår självklart att prata med dem om miljön och klimatet. När vi tar upp detta ämne är det oerhört många elever som ger uttryck för sin klimatångest och oro för framtiden vilket inte bara påverkar deras framtid, men också deras skolgång. Att i det läget bevilja något så miljömässigt förkastligt som Preemraff tror jag skulle göra att eleverna tappar tron på politiken och det är oerhört farligt för vår framtida demokrati. Visa för eleverna att ni som politiker gör det rätta och skyddar medborgarna som lever i vårt vackra Sverige genom att säga nej till Preemraffs tillstånd. Annars tror jag vi förlorar oerhört mycket som samhälle.

Jag tycker det är bra och ansvarsfullt att ni i regeringen har beslutat att ta över prövningen av utbyggnaden av Preemraff. Eftersom regeringen har ett tydligt ansvar för klimatmålen enligt klimatlagen kan ni pröva ärendet bredare än vad domstolen kan göra Det står klart att en utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil minskar möjligheterna att nå klimatmålen. Jag hoppas därför att regeringen säger nej till Preemraffs ansökan och därmed sätter stopp för ökade utsläpp.

Om fossilindustrin tillåts släppa ut ökade mängder koldioxid kommer det bli helt omöjligt att nå Parisavtalets mål, det är forskningen tydlig med. Dessutom skulle det blir mycket svårt att nå de klimatmål som riksdagen tagit fram – det har såväl svenska myndigheter som internationella forskare slagit fast. Det bekymrar mig mycket att vissa partier som står bakom klimatmålen aktivt uttalat sig för en utbyggnad av Preemraff. Jag förväntar mig att regeringen, som är ytterst ansvarig för klimatmålen och som dessutom har ambitionen att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland, lyssnar på forskarna.

Utbyggnaden av Preemraff är ett fossilt projekt, företagets ansökan är tydlig med att man vill få ett evighetstillstånd att släppa ut ytterligare en miljon ton koldioxid per år, utan tidsbegränsning. Preems ansökan innebär inte på något sätt att företaget skulle förbinda sig juridiskt till att genomföra klimatåtgärder. Preem vill med andra ord få ett bindande tillstånd att öka sina redan oerhört stora utsläpp – mot vaga löften om att kanske minska utsläppen senare. Det är exakt det tankesättet som lett oss in i en djup klimatkris. Därför anser jag att regeringen måste ta sitt ansvar och säga nej till utbyggnaden av Preemraff. Kommer du och ditt parti göra vad ni kan för att leva upp till det?

Återkom gärna till mig och berätta hur du och regeringen tänker i de här frågorna.

Jag ser fram emot ett beslut som markerar början på slutet för fossila bränslen. Tack på förhand för att du säger nej till ökade utsläpp från Preemraff!

Klas Johansson
Vellinge

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 138 av 1619 i denna kampanj