Öppet brev till Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister

Preemraff eller Parisavtalet? Student talar ut.

2020-06-16

Hej Anders. Mark- och miljööverdomstolen har lämnat sitt yttrande om utbyggnad av Preems raffinaderi i Lysekil (mål M 11730-18). Nu är det regeringens tur att pröva om utbyggnaden är förenlig med klimatmålen och om den ska tillåtas eller inte. Min önskan är att ni i regeringen säger nej till en utbyggnad av Preemraff, för att vi i Sverige ska kunna minska utsläppen i tillräcklig takt för att  nå våra beslutade klimatmål.

Om fossilindustrin tillåts släppa ut ökade mängder koldioxid kommer det bli helt omöjligt att nå Parisavtalets mål, det är forskningen tydlig med. Dessutom skulle det blir mycket svårt att nå de klimatmål som riksdagen tagit fram – det har såväl svenska myndigheter som internationella forskare slagit fast. Det bekymrar mig mycket att vissa partier som står bakom klimatmålen aktivt uttalat sig för en utbyggnad av Preemraff. Jag förväntar mig att regeringen, som är ytterst ansvarig för klimatmålen och som dessutom har ambitionen att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland, lyssnar på forskarna. Dessutom minskar Sveriges allmänna förtroende för avtal vi skrivit på om vi inte aktivt visar att vi ämnar att uppfylla dem. Det skickar också en signal utomlands att vi vill lämna fossileran i Sverige. Vi blickar framåt. 

Hur många jobb skapas av utbyggnaden? 2000? Då blir de högst troligen de mest koldioxidintensiva arbetsmöjligheterna i Sverige. 

Jag ser fram emot ett beslut som markerar början på slutet för fossila bränslen. Tack på förhand för att du säger nej till ökade utsläpp från Preemraff! Jag hoppas att jag i framtiden får möjligheten att jobba med dessa frågor och skapa en framtid för nästa generationer. 

Markus Barnevik Olsson

pol.kand student med inriktning statsvetenskap,
Lunds universitet

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 673 av 1619 i denna kampanj