Öppet brev till Jennie Nilsson, Landsbygdsminister, Socialdemokraterna

Preemraff - du är viktig för mina barns framtid!

2020-09-08

Hej Jennie. Jag heter Jessica och skriver från Östersund. Som du säkert vet har Mark- och miljööverdomstolen lämnat sitt yttrande om utbyggnad av Preems raffinaderi i Lysekil (mål M 11730-18). Nu är det regeringens tur att pröva om utbyggnaden är förenlig med klimatmålen och om den ska tillåtas eller inte. För mig är det självklart att vi har högre ambitioner i våra mål och därför måste säga nej. Min önskan är att ni i regeringen säger nej till en utbyggnad av Preemraff, för att vi i Sverige ska kunna minska utsläppen i tillräcklig takt för att  nå våra beslutade klimatmål. Vad tycker du? Hur viktiga är klimatmålen för dej? För mig är de avgörande.

Coronapandemin har visat hur sårbart vårt samhälle är för kriser. Preem själva menar att de är en del av den svenska krisberedskapen. Jag förstår att de bara gör sitt jobb då de argumenterar - sitt jobb mot sina ägare. Men genom att fortsätta satsa på fossila bränslen är Preem medskyldiga till att elda på klimatkrisen. Samtidigt gör vårt beroende av importerad olja samhället än mer sårbart. Vi måste avveckla – inte bygga ut – fossilindustrin i Sverige, och istället satsa på en förnybar omställning. Jag ser ditt och mitt beslut som ett jobb mot våra ägare: mina barn. Dina medborgare. Det är vårt jobb.

Jag ser fram emot ett beslut som markerar början på slutet för fossila bränslen. Tack på förhand för att du säger nej till ökade utsläpp från Preemraff!

Jessica Isaksson
Östersund

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 1448 av 1619 i denna kampanj