Öppet brev till Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister

Preemraff, Brofjorden

2020-06-15

Bäste Anders,

Att utbygganden av Preemraff är ett hån mot Svensk klimatpolitik är vid det här laget så väldokumenterat att det knappast behöver nämnas.

 

Privata bilar

Vi befinner oss just nu i en process som kommer att sluta med att ingen vill köpa en bil som drivs av en förbränningsmotor. Den här processen kommer att vara avslutad om 7-10 år.

För att förtydliga med ett exempel:

För ett år sedan bytte vi ut vår Toyota Auris mot en Nissan Leaf. Vi betalade 100K i mellanskillnad. Sett till värdeminskning och driftskostnad så har Leafen under ett år kostat 25 000 kr mindre än Aurisen. Genom att byta till elbil så har vi alltså fått en billigare bil som dessutom är större, bekvämare, snabbare och med bättre vägegenskaper.

Aurisen förbrukade något över 6 kwh/mil. Leafen förbrukar 1,6 kwh/mil. Aurisen förbrukade alltså ungefär 4,5 kwh mer per mil utan att tillföra något annat än ett negativt värde: Enligt IVL så orsakar luftföroreningar skador för 56 miljarder varje år vilket är betydligt mer än vad staten får in i skatt på bensin och diesel. Därtill kommer ”mjuka”, mer svårmätbara värden, det är ju inte så kul när mamma dör av lungcancer.

En dominerande del av de 6 kwh/mil som Aurisen förbrukade köps in från politiskt instabila länder. Å ena sidan talar vi om att rusta mot Ryssland, å andra sidan så göder vi deras krigsmaskin genom att köpa olja av dem. El till elbilar kan vi tillverka själva.

En bil med förbränningsmotor slukar alltså inte bara mångdubbelt mer energi än vad som är nödvändigt, den skapar även stora problem när energin skall tas till Sverige och i form av utsläpp. Därtill så flyttar den arbetstillfällen och pengar från Sverige eftersom vi inte har någon egen olja.

Gemene man tror idag att elbilar är dyra, men det kommer att ändras. Och det kommer att gå fort. Det enda som kan hejda, och idag är en stor faktor bakom att vi inte har fler elbilar, är att de som har elbil i praktiken måste bo i villa. Ni i regeringen borde verkligen skämmas då ni har misskött utbyggnaden av laddinfrastrukturen. Det är patetiskt att ett amerikanskt företag redan 2014 byggde ut en omfattande laddinfra i Sverige innan ni ens börjat tänka tanken, men det ligger å andra sidan väl i fas med att bygga ut Preemraff.

 

Lastbilar

I höst kommer Tesla att börja tillverka sin lastbil. Det kommer att resultera i att AB Volvo och Mercedes förvandlas till små hobbyfirmor. En bil köps som regel på bas av känslor. Den aversion mot elbilar som vi kan läsa om i kvällspressen är inget annat än ett utslag på just detta. Men en lastbil köps av personer som är anställda för att hålla nere sin arbetsgivares kostnader. Därför kommer Teslas förhandsorder på Model 3 att te sig blek i jämförelse med efterfrågan på Teslas lastbil.

 

Förbränningsmotorns ekonomi

Varje år orsakar alltså luftföroreningar kostnader på 56 miljader kronor. Vedeldning och andra källor är försumbara, det som skadar är utsläpp från trafik. Om vi skulle tillverka el inom landet för att driva en eldriven fordonspark så förlorar staten ca 35 miljarder i bränsleskatter minus den vinst som det innebär att behålla pengarna inom landet, istället för att importera olja.

Dessutom så emitterar förbränningsmotorer lågfrekvent buller, ett buller som dödar då det är väl dokumenterat att lågfrekvent buller är en faktor bakom högt blodtryck, dålig sömn, etc.

Med en eldriven fordonspark skulle vi alltså frigöra massor med pengar, kanske så mycket som 100 miljarder om året. Dessa pengar kan vi använda till utbildning, ökad välfärd, skattesänkningar, osv. Jag vågar påstå att för att vi skall stå oss i internationell konkurrens och därmed kunna behålla vår välfärd, så måste vi gå över till elfordon.  

 

Oljeindustrin

Den snabba framväxten av elfordon som Tesla ligger bakom är något som allvarligt kommer att skada oljeindustrin.

För att en miljöskadlig industri skall kunna garantera en säker närmiljö så måste den ha god ekonomi. Preemraff ligger i Bohusläns hjärta i anslutning till en världsunik skärgård. Redan idag är det olja på nästan varje ö i hela Bohuslän. Inte ens en oljeindustri med god ekonomi har alltså lyckats avhålla sig från att släppa ut olja i våra hav. Hur blir det då i framtiden när oljeindustrin kommer att få sämre ekonomi? Vad händer om en undermålig tanker haverar i Brofjorden? När vinterstormarna viner så är det här inga snälla vatten. Vad händer om en cistern på Preemraff börjar läcka till följd av dåligt underhåll?

Finns det fartyg som besiktigar och motar bort undermåliga oljetankers innan de når Skagerack? Kräver regeringen deposition av Preemraff som öronmärks för att sanera efter olyckor?

Att godkänna utbyggnad av en miljöskadlig industri vars omsättning kommer att dyka är mycket ansvarslöst.

 

Närmiljön

Preemraff släpper redan idag ut miljö och hälsofarliga kolväten. Detta för att tillverka ett bränsle vars energiinnehåll inte kan nyttjas till mer än 20-40%. Är det verkligen rimligt att släppa ut hälsovådliga ämnen för att tillverka något som till 60-80% spills ut?

 

Framtiden

Förutom klimatet så är det alltså tveklöst så att det är ekonomiskt, hälsomässigt och miljömässigt vansinne att bygga ut Preemraff. Tvinga istället Preem att ta fram en avvecklingsplan och se till, genom satsningar på storskalig laddinfra och utbyggnad av elnät/energilagring att denna avveckling kan sättas igång snarast.

Riv Preemraff och bygg ett lab på platsen, fullt med ingenjörer som avlönade av staten utvecklar lösningar inom energi som hör till framtiden.

 

Mattias Stridbeck
Kungsbacka

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 601 av 1619 i denna kampanj