Öppet brev till Per Bolund, Finansmarknads- och bostadsminister

Preemraff

2020-07-01

Hej Per,

 

Vi sågs i Linköping hos Rebecka Hovfenberg.

Klimatfrågan är idag det största hotet mot vår civilisation och måsta tas på allra största allvar. Forskarvärlden är eniga om vi måste halvera utsläppen till 2030 för att nå noll utsläpp 2050. En halvering på 10 år betyder en minskning av ca 7% per år. Det betyder att idag måste varje verksamhet och varje land bidra till sänkta utsläpp av klimatgaser. Varje ny produkt och varje ny investering måste leda till lägre utsläpp av klimatgaser.

I detta läge är det orimligt att en enskild aktör i Sverige ska öka sina klimatutsläpp med över 3% av hela Sveriges utsläpp. Visst är det bra om Preemraff producerar renare bunkerolja, med lägre svavelhalt, men dagens stora problem är inte svavlet i bunkeroljan, utan koldioxidutsläppen i världen. Och jag tvivlar på att den renare bunkeroljan släpper ut mindre koldioxid än den smutsiga, eftersom det i båda fallen är fossil olja.

Vi kommer under lång tid vara beroende av flytande bränslen för trafiksektorn, såväl till lands som till sjöss och i luften. Men vi måste kräva att varje nyinvestering i nya bränslen leder till mindre koldioxidutsläpp såväl vid tillverkningen som vid användningen. Sverige är ett av de mycket få länder med i huvudsak fossilfri el. Det betyder att det finns goda möjligheter att ersätta fossila bränslen med el i produktionen. Det borde gälla även ett raffinaderi. Vad gäller bränslen så är biobränslen en viktig del av lösningen. Men även andra alternativ, som vätgas eller flytande bränslen skapade från vätgas kommer att bli betydelsefulla.

Visst är vi stolta över att ha ett framgångsrikt och modernt raffinaderi i Sverige. Och vi skulle gärna se att Preemraff fortsätter vara bäst. Idag betyder det minskade koldioxidutsläpp, ingenting annat.

Så, se till och stoppa Preemraffs ansökan!

Bästa hälsningar,

Christer Svensson

prof. em., Linköpings Univeritet

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 1096 av 1619 i denna kampanj