Öppet brev till Isabella Lövin, Miljö- och klimatminister

Preemraff

2020-06-16

Hej Isabella

Nu sätts Sveriges klimatpolitik på prov. 

Mark- och miljööverdomstolen har lämnat sitt yttrande om utbyggnad av Preems raffinaderi i Lysekil (mål M 11730-18). Nu är det regeringens tur att pröva om utbyggnaden är förenlig med klimatmålen och om den ska tillåtas eller inte. Min önskan är att ni i regeringen säger nej till en utbyggnad av Preemraff, för att vi i Sverige ska kunna minska utsläppen i tillräcklig takt för att  nå våra beslutade klimatmål.

Coronapandemin har visat hur sårbart vårt samhälle är för kriser. Preem själva menar att de är en del av den svenska krisberedskapen. Men genom att fortsätta satsa på fossila bränslen är Preem medskyldiga till att elda på klimatkrisen. Samtidigt gör vårt beroende av importerad olja samhället än mer sårbart. Vi måste avveckla – inte bygga ut – fossilindustrin i Sverige, och istället satsa på en förnybar omställning.

Det här är dessutom ytterligare ett exempel på att EUs utsläppshandelssystemet inte räcker till. Därför behöver det kompletteras med en kraftfullt stigande koldioxidavgift som förslagsvis kombineras med utdelning till medborgare som ett omställningsbidrag. Se klimatsvaret.se för mera information.

Jag ser fram emot ett beslut som markerar början på slutet för fossila bränslen. Tack på förhand för att du säger nej till ökade utsläpp från Preemraff!

Med vänliga hälsningar

Anne von Heideman
Uppsala

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 675 av 1619 i denna kampanj