Öppet brev till Isabella Lövin, Miljö- och klimatminister

Preemraff

2019-06-21

Som duväl känner till, har sedan år 1990 den svenska industrin minskat sina utsläpp av växthusgaser med 17 procent. Samtidigt har raffinaderierna i Sverige ökat sina utsläpp med 32 procent – trots att vi vet att alla utsläpp måste minska. I och med den planerade utbyggnaden skulle Preems raffinaderi ensamt stå för nästan en tiondel av Sveriges koldioxidutsläpp.

Jag avstår varje dag verksamheter för att leva ett mer hållbart liv. Jag förväntar mig att stora företag och regeringen nu tar tar sitt nödvändiga ansvar och gör allt som de kan för att ställa om.

För att Sverige ska kunna leva upp till Parisavtalet måste alla minska sina utsläpp. Om Preem och fossilindustrin tillåts fortsätta släppa ut enorma mängder koldioxid kommer målen inte kunna nås. Med fortsatta utsläpp löper vi en stor risk att Jorden tvingas lämna vår nuvarande klimatera som rått under hel mänsklighetens historia, och långt dessförinnan. Det är en existensiell fara. På kortare sikt kommer en  varmare värld  att medföra extremväder med torka eller översvämningar som följd, minskade skördar av jordbruksgrödor, döende korallrev och mångdubbelt fler klimatflyktingar. Det är inte en värld någon av oss vill ha.

Preem själva hävdar att de ska producera bättre bränslen med den här utbyggnaden. Men det finns inga bra och dåliga fossila bränslen. För att Sverige ska kunna bli fossilfritt måste vi sluta ge tillstånd till den här typen av verksamheter. Vi vet att alla utsläpp måste minska snabbt och radikalt, annars kommer vi inte nå våra egna mål eller kunna leva upp till Parisavtalet och begränsa temperaturökningarna. Därför anser jag att regeringen nu måste ta sitt fulla klimatansvar och sätta stopp för den planerade utbyggnationen av Preemraff.

Återkom gärna till mig och berätta hur du och regeringen tänker i de här frågorna.

Kommer du som representant för regeringen att agera för att sätta stopp för ökade utsläpp från Preemraff?

Ulla Tengblad

docent i fysik, Uppsala universitet 

Uppsala

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 73 av 1619 i denna kampanj