Öppet brev till Emma Berginger, Trafikpolitisk talesperson, Miljöpartiet

Preemraff

2020-09-12

Hej Emma.
Det är dags att agera nu! Mänskligheten står inför utrotningshot. Vi som art måste ta ansvar för att skapa en miljö för oss själva vi kan överleva i. Vi kan inte skjuta upp de avgörande besluten, även om det betyder stora förändringar i livsstil just nu. Hellre det än att skapa en mljö där ingen människa kan leva. Preemraff är en viktig del och kan bli en start på ett arbete för överlevnad. Låt oss göra det för både dina och mina barn och kommande generationer: Mark- och miljööverdomstolen har lämnat sitt yttrande om utbyggnad av Preems raffinaderi i Lysekil (mål M 11730-18). Nu är det regeringens tur att pröva om utbyggnaden är förenlig med klimatmålen och om den ska tillåtas eller inte. Min önskan är att ni i regeringen säger nej till en utbyggnad av Preemraff, för att vi i Sverige ska kunna minska utsläppen i tillräcklig takt för att  nå våra beslutade klimatmål.

Coronapandemin har visat hur sårbart vårt samhälle är för kriser. Preem själva menar att de är en del av den svenska krisberedskapen. Men genom att fortsätta satsa på fossila bränslen är Preem medskyldiga till att elda på klimatkrisen. Samtidigt gör vårt beroende av importerad olja samhället än mer sårbart. Vi måste avveckla – inte bygga ut – fossilindustrin i Sverige, och istället satsa på en förnybar omställning.

Kommer du som representant för regeringen att agera för att sätta stopp för ökade utsläpp från Preemraff?

Marianne Jarl
Johanneshov

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 1561 av 1619 i denna kampanj