Öppet brev till Ibrahim Baylan, Näringsminister, Socialdemokraterna

Preemraff

2020-09-05

Hej Ibrahim

Jag har full förståelse för att regeringsarbete är svårt, och att ni har så oerhört många olika intressen ni måste bejaka samtidigt. Å en a sidan ska klimatmpl uppnås, å andra sidan ska de svenska medborgarna få tillgång till den olja som tillåter bönder att driva sina traktorer, människor på landsbygden att ta sig till jobbet och transportnätet som hela samhället är beroende av för sin basföda att gå runt. 

Jag tycker det är bra och ansvarsfullt att ni i regeringen har beslutat att ta över prövningen av utbyggnaden av Preemraff i Lysekil. Eftersom regeringen har ett tydligt ansvar för klimatmålen enligt klimatlagen kan ni pröva ärendet bredare än vad domstolen har kunnat göra Det står klart att en utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil minskar möjligheterna att nå klimatmålen. Jag hoppas därför att regeringen säger nej till Preemraffs ansökan och därmed sätter stopp för ökade utsläpp.

Om fossilindustrin tillåts släppa ut ökade mängder koldioxid kommer det bli helt omöjligt att nå Parisavtalets mål, det är forskningen tydlig med. Dessutom skulle det blir mycket svårt att nå de klimatmål som riksdagen tagit fram – det har såväl svenska myndigheter som internationella forskare slagit fast. Det bekymrar mig mycket att vissa partier som står bakom klimatmålen aktivt uttalat sig för en utbyggnad av Preemraff. Jag förväntar mig att regeringen, som är ytterst ansvarig för klimatmålen och som dessutom har ambitionen att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland, lyssnar på forskarna.

Jag vet att det är svårt, men vi har helt enkelt inget annat val. Att komma bort från oljeanvändingen kommer innebära hårda tider för många och det kommer inte vara lätt. Människan har dock en ofattbar fömåga att anpassa sig, men det kräver att vi blir pushade. Om inte ni sätter ner foten nu har vi inte en chans. 


Jag hoppas ni ser varför utbyggnaden är problematisk, och hoppas att ni överväger ett nej till Preemraff.

Ellen Casey

Lund

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 1414 av 1619 i denna kampanj