Öppet brev till Lorentz Tovatt, Klimat- och energipolitisk talesperson, Miljöpartiet

Preemraff

2020-09-03

Hej Lorentz.

Frågan om Preemraff är nu högaktuell. En utbyggnad vore katastrofal, och helt emot svenska folkets intresse, i och med att en utbyggnad är helt oförenlig med den omställning som krävs för att undivka en total klimatkatastrof. Vi kan helt enkelt inte fortsätta bygga in oss i fossil infrastruktur. 

Om Miljöpartiet ska ha någon form av trovärdighet kvar MÅSTE ni rösta emot detta. Om ni återigen går med på en kompromiss, stick i stäv med partiets kärnvärden, kommer ni effektivt avskaffa er själva och på kuppen försvaga hela den svenska miljörörelsen. Om ni däremot står fast vid er ideologi och stoppar Preemraff har ni istället möjligheten att visa att när det blir allvar så står ni på miljöns sida. 

Så, för Miljöpariets, Sveriges och hela världens skull: Stoppa Preemraff.  

Mats Holmberg
Johanneshov

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 1409 av 1619 i denna kampanj