Öppet brev till Per Bolund, Finansmarknads- och bostadsminister, Miljöpartiet

Preemraff

2020-08-31

Hej Per,

Det är bra och ansvarsfullt att ni i regeringen har beslutat att ta över prövningen av utbyggnaden av Preemraff i Lysekil. Eftersom regeringen har ett tydligt ansvar för klimatmålen enligt klimatlagen kan ni pröva ärendet bredare än vad domstolen har kunnat göra. En utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil gör det omöjligt att nå de svenska klimatmålen. Jag hoppas därför att regeringen säger nej till Preemraffs ansökan och därmed sätter stopp för ökade utsläpp.

Coronapandemin har visat hur sårbart vårt samhälle är för kriser. Preem själva menar att de är en del av den svenska krisberedskapen. Men genom att fortsätta satsa på fossila bränslen är Preem medskyldiga till att elda på klimatkrisen. Samtidigt gör vårt beroende av importerad olja samhället än mer sårbart. Vi måste avveckla – inte bygga ut – fossilindustrin i Sverige, och istället satsa på en förnybar omställning.

Jag tycker det är viktigt att vi i Sverige kan visa på ett konsekvent och rakt agerande när det gäller frågor som rör klimat och miljö. Vi bör kunna vara ett föregångsland men tappar raskt vår trovärdighet inom många av dessa frågor. Utbyggnaden av Preemraff är en nyckelfråga här!

Återkom gärna till mig och berätta hur du och regeringen tänker i de här frågorna.

Inga-Lill Carlsson
Järvsö

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 1404 av 1619 i denna kampanj