Öppet brev till Anna-Caren Sätherberg, Gruppledare, Trafikutskottet, Socialdemokraterna

Preemraff

2020-08-24

Det måste ske en grön omställning nu!!!!

Coronapandemin har visat hur sårbart vårt samhälle är för kriser. Preem själva menar att de är en del av den svenska krisberedskapen men genom att fortsätta satsa på fossila bränslen är Preem medskyldiga till att elda på klimatkrisen. Samtidigt gör vårt beroende av importerad olja samhället än mer sårbart. Vi måste avveckla – inte bygga ut – fossilindustrin i Sverige, och istället satsa på en förnybar omställning.

Återkom gärna till mig och berätta hur du och regeringen tänker i de här frågorna.

Anki Ljungblom
Eskilstuna

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 1361 av 1619 i denna kampanj