Öppet brev till Per Bolund, Finansmarknads- och bostadsminister, Miljöpartiet

Preemraff

2020-08-24

Hej Per!

Mark- och miljööverdomstolen har lämnat sitt yttrande om utbyggnad av Preems raffinaderi i Lysekil (mål M 11730-18). Nu är det regeringens tur att pröva om utbyggnaden är förenlig med klimatmålen och om den ska tillåtas eller inte. Jag kan personligen inte acceptera om ni i regeringen säger ja till en utbyggnad av Preemraff, som delvis ska göras för att tillverka bensin och diesel av så kallad tjockolja. Det kommer som du vet att fördubbla raffinaderiets koldioxidutsläpp.

Om fossilindustrin tillåts släppa ut ökade mängder koldioxid kommer det bli helt omöjligt att nå Parisavtalets mål, det är forskningen tydlig med. Dessutom skulle det blir mycket svårt att nå de klimatmål som riksdagen tagit fram – det har såväl svenska myndigheter som internationella forskare slagit fast. Det bekymrar mig mycket att vissa partier som står bakom klimatmålen aktivt uttalat sig för en utbyggnad av Preemraff. Jag förväntar mig att regeringen, som är ytterst ansvarig för klimatmålen och som dessutom har ambitionen att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland, lyssnar på forskarna. Om inte, är klimatlagen helt värdelös.

Utbyggnaden av Preemraff är ett fossilt projekt, företagets ansökan är tydlig med att man vill få ett evighetstillstånd att släppa ut ytterligare en miljon ton koldioxid per år, utan tidsbegränsning. Preems ansökan innebär inte på något sätt att företaget skulle förbinda sig juridiskt till att genomföra klimatåtgärder. Preem vill med andra ord få ett bindande tillstånd att öka sina redan oerhört stora utsläpp – mot vaga löften om att kanske minska utsläppen senare. Det är exakt det tankesättet som lett oss in i en djup klimatkris. Därför anser jag att regeringen självklart måste ta sitt ansvar och säga nej till utbyggnaden av Preemraff. Kommer du och ditt parti göra vad ni kan för att leva upp till det?

Jag känner att Miljöpartiet behöver bli sitt eget jag igen, och om så behövs, ställa ultimatum i en viktig och principiell fråga, och rädda sig själva inför valet 2022.

Så kommer du som representant för regeringen, och som språkrör för Miljöpartiet de gröna, att agera för att sätta stopp för ökade utsläpp från Preemraff (och inte bara därifrån)?

 

Med vänliga hälsningar

Gunnar Westling
Oskarshamn

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 1357 av 1619 i denna kampanj