Öppet brev till Lorentz Tovatt, Klimat- och energipolitisk talesperson, Miljöpartiet

Preemraff

2020-08-09

Hej Lorentz. Jag tycker det är bra och ansvarsfullt att ni i regeringen har beslutat att ta över prövningen av utbyggnaden av Preemraff i Lysekil. Eftersom regeringen har ett tydligt ansvar för klimatmålen enligt klimatlagen kan ni pröva ärendet bredare än vad domstolen har kunnat göra. Det står klart att en utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil minskar möjligheterna att nå klimatmålen kraftigt. Jag hoppas därför att regeringen säger nej till Preemraffs ansökan (en dom baserad på fakta och enligt miljöbalkens lagar) och därmed sätter stopp för ökade utsläpp. Detta skulle vara ett essentiellt steg i Sveriges väg framåt när det gäller hållbarhet och våga stå upp för den politik man har, framförallt klimatpolitik.

Om fossilindustrin tillåts släppa ut ökade mängder koldioxid kommer det bli helt omöjligt att nå Parisavtalets mål, det är forskningen tydlig med. Dessutom skulle det blir mycket svårt att nå de klimatmål som riksdagen tagit fram – det har såväl svenska myndigheter som internationella forskare slagit fast. Det bekymrar mig mycket att vissa partier som står bakom klimatmålen aktivt uttalat sig för en utbyggnad av Preemraff. Jag förväntar mig att regeringen, som är ytterst ansvarig för klimatmålen och som dessutom har ambitionen att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland, lyssnar på forskarna. jag som många amdra är väl medveten om att värna energi, arbetsplatser och annat som Preem ger just nu. Men detta måste regeringen hitta alternativa lösningar på, priset som klimatet får betala för detta är alldeles för högt för Sveriges miljö ambitioner och bör inte tillåtas.

Jag ser fram emot och hoppas på ett beslut som markerar början på slutet för fossila bränslen. Tack på förhand för att du säger nej till ökade utsläpp från Preemraff!

Sanna Lindh 18 år
Stockholm

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 1269 av 1619 i denna kampanj