Öppet brev till Marlene Burwick, Ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet, Socialdemokraterna

Preemraff

2020-07-04

Hej Marlene

Jag hoppas att du kan företräda mig nu när regeringen tar över frågan om Preemraff. Jag heter Jill Välemark och stöder Socialdemokraterna i många frågor. Jag är 43 och jobbar som lärare.

Miljöargumenten har du säkert koll på redan, förmodligen bättre än jag eftersom du är utbildad kemist. Det jag tänker på är mer personligt.

Jag var med och kämpade mot byggandet av Öresundsbron från jag var 13 på en mängd olika sätt. Jag var ung och hoppfull och trodde på Sverige som föregångare i miljöfrågor och att det gick att förändra och påverka. 

Att bygget trots allt blev av var en stor knäck för mig och många unga omkring mig. Det var missmodigt att det trots alla goda argument och domstolsutslag, avhopp av partiledare osv ändå blev byggt. Många unga med mig tappade tilltron till det parlamentariska systemet och gick in för mer identitetspolitiska kamper. jag kan sörja det i efterhand, jag tror den vilja och energi jag hade då skulle ha kommit till större nytta någonstans där jag faktiskt hade kunnat påverka istället.

Jag tror att vi lika lite har råd med mer missmodighet och uppgivenhet som vi har med mer fossila utsläpp på Sveriges samvete. Vi behöver modiga politiker och hoppfulla medborgare (unga och gamla) med tilltro till systemet. 

De ändliga naturresurser som bands in för evigt i betong och finansierades av ökade utsläpp från bilismen står kvar som ett monument över Öresund. Jag vill inte att samma misstag görs i Lysekil. Jag är tacksam för varje insats från dig.

Återkom gärna till mig och berätta hur du och regeringen tänker i de här frågorna.

 

Med vänlig hälsning

Jill Välemark
Göteborg

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 1166 av 1620 i denna kampanj