Öppet brev till Ibrahim Baylan, Näringsminister

Preem

2020-06-15

Hej Ibrahim.

En utbyggnad av Preems raffinaderie i Lysekil minskar möjligheterna att nå klimatmålen. Jag hoppas därför att regeringen säger nej till Preemraffs ansökan och därmed sätter stopp för ökade utsläpp.

Det bli helt omöjligt att nå Parisavtalets mål, om fossilindustrin tillåts släppa ut ökade mängder koldioxid. Det bekymrar mig mycket när jag tänker på mina barn och andra ungdomar. Hur blir deras framtid om vi inte tar forskarnas rapporter om nödvändiga utsläppsminskningar på allvar? Jag förväntar mig att regeringen, som är ytterst ansvarig för klimatmålen och som dessutom har ambitionen att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland, lyssnar på forskarna.

Jag ser fram emot ett beslut som markerar början på slutet för fossila bränslen. Tack på förhand för att du säger nej till ökade utsläpp från Preemraff!

Sofia Strohl
Stockholm

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 547 av 1209 i denna kampanj